========================================================

Na kraji už mají nové auta a my na obvodě ještě staré volhy.

=================================================

 

a víme datum na

 

 

5. Moravské setkání

automobilů a motorek

RVHP

 

a kdy?

 

5.9.2020

opět v kempu Žralok

na Plumlově

 

 

 

=================================

 

SPONZOŘI AKCE

 

Zlatá Puška

Lovecké potřeby a ohňostroje Plumlov

generální sponzor a garant akce

www.zlata-puska.cz

==========================================

==========================================

===========================================

===========================================

sponzorům děkujeme za krásné ceny

==================================================

 

Dne 8. 9. 2017 poběhlo na Plumlově

 

3. Moravské setkání

automobilů a motorek

RVHP

Na tuto akci přijelo celkem 333 vozidel

=================================================

 

Dne 9. 9. 2017 poběhlo na Plumlově

 

2. Moravské setkání

automobilů a motorek

RVHP

 

Na tuto akci přijelo celkem 306 vozidel

276 - automobilů

30 - motorek.

 

http://www.hanackenoviny.cz/1942/vozidla-rvhp-nejsou-zadny-ausus-mini-organizator-srazu/

služební vozidlo VB - VOLHA 24 

=============================================================

běžná kontrola příslušníků VB ... á  soudruh tajemník

=============================================================

Poznávací značky

Ještě v osmdesátých letech jezdila po našich silnicích vozidla Ministerstva vnitra, která používala bílé tabulky s písmenem B. Pět číslic měla vozidla Veřejné bezpečnosti a šest číslic vojska Ministerstva vnitra. První z pěti nebo druhé ze šesti číslic označovalo typ vozidla. 1 byly motocykly, 2 personál, 3 autobusy, 4 hlídkové vozy a 5 ostatní.

 

Barevné označení vozů

Vozidla Veřejné bezpečnosti v modro-bílém provedení s nápisem HLÍDKA VB, později VEŘEJNÁ BEZPEČNOST, byla používána od roku 1958. Po roce 1975 byla postupně nahrazována vozidly se žlutými kapotami a bílými dveřmi s černými písmeny VB.

=======================================

Sbor národní bezpečnosti

 

Zabezpečení naší vlasti proti všem vnějším i vnitřním nepřátelům, ochrana práv a svobod občanů a jejich pokojné práce při budování nové republiky a v boji za mír patřily vždy k základním úkolům Sboru národní bezpečnosti.

K jejich důslednému naplňování nastupovali již v květnu 1945 mladí příslušníci právě se zrodivšího Pohotovostního pluku 1 NB do boje proti nacistickým záškodníkům, řádícím v prvých poválečných měsících v českém pohraničí. Bez ohledu na útoky buržoazní reakce postupovali příslušníci SNB přísně při odhalování a stíhání zrádců a kolaborantů, i při potírání šmeliny a rozkrádání národního majetku.

Se zbraní v ruce a ohněm v srdci odcházeli potřít nebezpečné tlupy banderovců, kteří terorizovali a vraždili obyvatele slovenských dědin a měli se stát nástrojem třídního nepřítele v boji o moc ve státě.

Jako pevná hráz stáli příslušníci SNB na hranicích republiky, aby po Vítězném únoru bránili přechodům nepřátel socialistického zřízení, špionům a teroristům, kteří k nám přicházeli podrývat a narušovat budování spravedlivého společenského řádu, zastrašovat i vraždit jeho stoupence.

Za dobu své existence prošel SNB hrdinnou bojovou cestou, naplněnou tvrdými zápasy s třídním nepřítelem, se silami starého světa. Stál vždy na stráži vnitřní a vnější bezpečnosti naší vlasti.

V tvrdých bojích s třídním nepřítelem padly desítky a stovky příslušníků Sboru národní bezpečnosti.

 

Čest jejich památce!

 

 

===========================================================

POVINNOST POLICIE ČR POSKYTNOUT POMOC

Každý má právo obrátit se na policistu nebo policejní útvar se žádostí o pomoc.

Policista a policejní útvar jsou v rozsahu své  působnosti povinni pomoc poskytnout

=======================

... s plk.Pavlem Novákem

=======================

 

=======================

sponzor stránek

www.zlata-puska.cz

odkaz na video z akce 17.04.2015 Historie naší policie

 

http://www.tvmorava.cz/clanek/709/nas_kraj_-_17._tyden_2015

 

http://www.zzip.cz/?loadsec=pik&loadfile=492

První trofej ...

Nový předpis o bezpečnostních pásech od 1.1.2014

V automobilech budou muset být od ledna nově upravené bezpečnostní pásy na místě spolujezdců – u řidičů není povinné. Experti už úpravu testovali a překvapivě zjistili, že snižuje počet dopravních nehod až o 95%, když se užívá! Instalace je na obrázku. Prosím, pošlete zprávu dál a zachraňte tak další životy už v tomto roce!!

Novinky

29.05.2014 21:36
https://www.youtube.com/watch?v=CG_nznO8Hy0&feature=youtu.be   http://www.vecernikpv.cz/co-
27.05.2014 22:43
Dnes byla spuštěna webová stránka PÚ VB

Kontakt

Pohotovostní útvar VB +420 736 202 949 vb.snb@seznam.cz